Onze speciaal opgeleide keurmeester beschikt over de juiste kennis om keuringen uit te voeren. We zijn gecertificeerd om draagbaar klimmateriaal te keuren volgens de normen vastgelegd in NEN 2484, HD 1004 en NEN 2718.

Met een keuring die door ons wordt uitgevoerd, voldoe je dus aan de eisen die de wet aan bedrijven en instellingen stelt, en voorkom je problemen.                                                                     

Doel/werkwijze:

Het doel van een inspectie is om gebreken te ontdekken die zich na ingebruikname kunnen voordoen en gevaar kunnen opleveren. Doorgaans voeren we de keuring bij jou op locatie uit. Eventuele reparaties worden zo veel mogelijk tijdens de keuring verricht, om onnodig transport te voorkomen.

De tijd tussen twee opeenvolgende keuringen van rolsteigers, trappen of ladders is een jaar. Onze keurmeester voorziet het materiaal na de keuring van een keuringssticker. Op deze sticker staat wanneer de volgende keuring moet plaatsvinden, en je ontvangt een certificaat met een controlestaat volgens de wettelijke voorschriften.

Informatie:

Wil je meer informatie of een offerte aanvragen, dan kun je contact opnemen met onze keurmeester.