Handleiding opbouw en gebruik aluminium rolsteiger

Algemeen:

Voor het opbouwen en afbreken van de rolsteiger zijn minimaal 2 personen nodig. De handleiding wordt verstrekt om het werkgemak en de veiligheid tijdens het opbouwen en afbreken van de steiger te vergroten. Neem voordat je begint met het opbouwen van de rolsteiger kennis van deze gebruikshandleiding.

Bij het niet naleven van voorschriften is het mogelijk dat in geval van een ongeval je verzekering de door jou opgelopen en/of toegebrachte schade niet zal vergoeden. Deze handleiding is alleen van toepassing voor het opbouwen van een rolsteiger. We wensen je veel werkplezier met het door ons geleverde product.

Maximale werkhoogte en belasting:

De rolsteiger wordt geleverd in de breedtemaat 1.35 meter met een platformlengte van 2.50 meter. De maximale werkhoogte is 12.2 meter (het platform bevindt zich op ongeveer 10.2 meter hoogte). De rolsteiger kan worden belast met een maximale platformbelasting van 250 kg, uitgaande van een gelijkmatige verdeelde belasting. De maximale horizontale belasting is 30 kg. De maximale belasting per toren bedraagt in totaal 750 kg.

Veiligheidsinstructies:

Lees voor aanvang van de montage- en demontagewerkzaamheden eerst onderstaande veiligheidsinstructies en volg alle aanwijzingen strikt op. Als de steiger verkeerd wordt gemonteerd, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan die tot ongelukken en zware verwondingen kunnen leiden.

 • Monteer of demonteer de steiger bij voorkeur met 2 personen, die deskundig zijn en in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeren.
 • Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat verkeren. Gebruik geen beschadigde of verkeerde onderdelen. Gebruik uitsluitend originele Steiger-rent onderdelen.
 • Plaats de steiger uitsluitend op een voldoende horizontale, vlakke, stevige en draagkrachtige ondergrond, die het gezamenlijke gewicht van de steiger en de belasting kan dragen. Gebruik eventueel rijplaten of U-profielen bij een zachte ondergrond.
 • Gebruik de steiger uitsluitend met de wielen op de rem. Zorg ervoor dat de steiger geen obstakel vormt voor verkeer en/of voorbijgangers, en zorg voor een goede afzetting en/of markering.
 • Voorkom tijdens het gebruik en het verplaatsen van de steiger gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld door automatisch uitklappende zonneschermen en/of openingen van deuren en/of ramen en bovengrondse elektriciteitskabels.
 • Zet het werkgebied af voor voorbijgangers en verkeer. Gebruik de steiger niet als de windsnelheid hoger is dan 6 Beaufort. Veranker de steiger altijd bij gebruik van overkappingen, zeilen of reclameborden. Verwijder deze windvangers bij windsnelheden van 65 Beaufort of hoger.
 • Gebruik de steiger niet op plaatsen waar er risico is op beschadiging door corrosieve of andere schadelijke omgevingsinvloeden.
 • Zorg ervoor dat er geen risico op vallen van hoogte ontstaat. Plaats leuningen als er door de omgeving een verhoogd risico op vallen bestaat. Zorg voor een veilige toegang tot het werkplatform bij gebruik van leuningen.
 • Plaats geen klimmaterialen zoals ladders, trappen, kisten of andere hulpmiddelen op de steiger om extra hoogte te bereiken. De rolsteiger is een werkplatform en is niet bedoeld als toegang tot een gebouw. Maak geen verbinding tussen de steiger en het gebouw. Neem geen materiaal mee naar boven tijdens het beklimmen van de steiger.
 • Breng de stabiliteit en sterkte van de steiger niet in gevaar. Gebruik geen mechanische hijsinrichtingen op of aan de steiger.
 • Beklim de steiger alleen aan de voorzijde. Zorg ervoor dat de steiger niet kan worden gebruikt door onbevoegden in jouw afwezigheid.

Onderhoud en inspectie:

Steiger-rent verklaart dat alle geleverde materialen vóór aflevering zijn geïnspecteerd op eventuele beschadigingen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de onderdelen van de steiger. Inspectie- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door vakbekwame personen.

Het gebruik van defecte of beschadigde onderdelen kan levensgevaarlijke situaties veroorzaken. Als de steiger of een van de onderdelen niet in goede staat verkeert, mag de steiger niet worden gebruikt.